Järnvägslokaler, spårkapacitet och kompetens.

Välkommen till BSJG AB

Ett verkstadscentrum för järnvägsfordonBSJG AB tillhandahåller lokaler, spårkapacitet och kompetens som järnvägsbranschen behöver för att bedriva underhållsverksamhet på sina fordon. Vårt geografiskt gynnsamma läge utmed den Västra stambanan och vårt samarbete med kommunen och andra logistikföretag inom ramen för Skaraborg Logistic Center gör Falköping till ett starkt nav för järnvägsrelaterade tjänster och transporter.

Kommunen stöttarBSJGs nära samarbete med Falköpings kommun gör det möjligt att möta nuvarande och framtida efterfrågan på underhåll av järnvägsfordon genom att erbjuda de lokaler, spår och kringtjänster som krävs för att underlätta järnvägens driftsäkerhet och framtid.