Om oss

Snabb tillväxtVerksamheten startade i början av 2000-talet under namnet BS Mekaniska AB. Sedan dess har koncernen vuxit kraftigt, både vad gäller omsättning och antal medarbetare. Moderbolaget BSJG AB bildades 2015 i syfte att dela upp hanteringen av fastigheter och produktion i olika enheter.

En nordisk resursBSJGs ambition är att utveckla anläggningen i Falköping och skapa ett starkt verkstadscentrum för järnvägsbranschen i Norden.