Fastigheter och spår

Fordonsunderhåll i riktiga lokalerBSJG äger lokstallet i Falköping och det tillhörande spårområdet. De spåranslutna lokalerna är byggda och utrustade för arbete med järnvägsfordon. Lokstallet med tillbyggnad hyrs av BS Verkstäder för arbeten med underhåll och ombyggnad av järnvägens arbetsfordon.

Depå Falköping ABInom området finns även en uthyrd större depåbyggnad ägd av Depå Falköping AB där Bombardier utför dagligt underhåll på Västtrafiks persontåg.

Strategiskt lägeBSJGs anläggning ligger i utkanten av Falköping, nära Västra stambanan. För järnvägsfordon är det därmed enkelt att besöka anläggningen. Här finns även stora möjligheter att skapa fler byggnader och spår för att tillgodose järnvägsbranschens växande underhållsbehov i framtiden.