Logistiskt nav

Falköping får en nyckelposition!Falköpings fördelaktiga läge gör BSJGs anläggning till en viktig resurs i Skaraborgsregionens satsning på att göra Falköping till ett logistiskt nav för det regionala näringslivet. Läs mer på skaraborglogisticcenter.se

Tillväxt är måletBSJG har ambitionen att utveckla sina anläggningstillgångar och det nära samarbetet med Falköpings kommun skapar goda förutsättningar för framtida tillväxt.